Back

Projekt nr: 2019-1-PL01-KA104-063698

Tytuł: Umiejętność motywowania poprzez symbole europejskiego dziedzictwa kulturowego

Czas trwania: 2019-09-01 – 2021-08-31

Polskie konsorcjum 3 partnerów-organizacji pozarządowych działających w dziedzinie niepełnosprawności zorganizuje szkolenie dla 12 pracowników. Naszą organizacją goszczącą jest Desincoop z Portugalii. Cele projektu oparte są na uznaniu społecznej i edukacyjnej wartości europejskiego dziedzictwa kulturowego, jego wkładu w tworzenie miejsc pracy, wzrost gospodarczy i spójność społeczną, a także ich potencjał wspierania rozwoju umiejętności, włączenia społecznego, krytycznego myślenia i aktywnego zaangażowania obywateli. Projekt ma na celu zbadanie i wzmocnienie umiejętności motywacyjnych poprzez wykorzystanie symboli, mających matrycę kulturową, związaną z europejskim dziedzictwem kulturowym, a mianowicie Odysei Homera.

Chodzi o zaangażowanie uczestników w działania projektowe, w odniesieniu do ich treści i praktyk, aby wzmocnić ich kompetencje ludzkie, kulturowe i zawodowe jako nauczycieli, trenerów, doradców, wolontariuszy w dziedzinie edukacji dorosłych, podnosząc ich gotowość do wdrożenia innowacyjnych metod edukacyjnych, zwiększających ich motywację i zaangażowanie. Szkolenie będzie stanowić przestrzeń do wykorzystania systemów symbolicznych i metafor, z momentami syntezy i twórczej ekspresji.

Koordynator:

VIVA FEMINA

Partnerzy:

Stowarzyszenie Rozwoju “PITAGORAS”

Centrum Edukacji I Wsparcia RES-GEST

Grupy docelowe:

Edukatorzy, trenerzy, mentorzy i doradcy zawodowi pracujący z osobami z niepełnosprawnościami.

Zmienia życie. Otwiera umysły.

Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną

Szkolenie w Portugalii

Jesteśmy już po szkoleniu, które było możliwe dzięki projektowi z Erasmus Plus

Bardzo intensywna praca nad teksem literackim „Odyseja” Homera.

To przygody króla Odyseusza – wodza greckiego, który po wygranej wojnie trojańskiej wyrusza w podróż do swej ojczystej wyspy, Itaki. W drodze do domu doświadcza wielu prób i pokus osiągając swój cel.

Dzisiaj pracując z osobami niepełnosprawnymi potrzebujemy motywacji do tworzenia nowych pomysłów, dzięki którym nasza praca będzie ciekawa, a przy tym przynosiła korzyści naszym podopiecznym.

Dyskusje nad symbolami kulturowymi, zwiedzanie miejsc mających znaczenie dla tematyki szkolenia oraz poznawanie kultury, historii i kuchni portugalskiej było niezwykłym doświadczeniem.