Back

Informacje o projekcie | Aktualności | Filmy | Kontakt

 

Stowarzyszenie Rozwoju „PITAGORAS”
Biuro projektu: „Udostępnianie zasobów muzealnych osobom niesłyszącym„
ul. Langiewicza 22
35-085 Rzeszów
tel. 782 568 450
e-mail: kultura@pitagoras.org.pl