Back

czynienie czegoś aktywnym, pobudzanie do działania