Back

podejmowanie od czasu do czasu np. pracy ,tylko wtedy, gdy zachodzi taka potrzeba.