zakład o charakterze publicznym zajmujący się określonym zakresem spraw