mierniki służące za podstawę oceny, np. kryteria niezbędne do otrzymania kredytu.