przeinaczanie, naginanie, „wykorzystanie do własnych celów, wywieranie (często ukryte) wpływu”,oraz wszystkie działania mające na celu wywołanie konkretnych zachowań i reakcji u odbiorcy.