odznaczający się optymizmem lub budzący optymizm

Rozmiar czcionek