dostrzegający tylko ujemne strony życia i przewidujący same najgorsze rzeczy.