skład osób np. lekarzy mających na celu przeprowadzić wywiad lekarski i wydać odpowiednie orzeczenie.