uregulować należność za coś np. można uiścić opłatę za rachunki.

Rozmiar czcionek