czyli wyjaśnienie, poparcie czegoś dowodami, argumentami, uzasadnienie wyroku sądu.