świat stworzony w ludzkim umyśle, ale prawdopodobnie istniejący w rzeczywistości.